Skip to content

Co zrobić aby odwołać się do sądu pracy?

Spis treści

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub bez wypowiedzenia, pracownik ma prawo wnieść odwołanie do sądu pracy. Oznacza to, że będzie musiał przedstawić własne argumenty przemawiające za jego stanowiskiem i przeciwko stanowisku pracodawcy. Jeśli między stronami nie ma pisemnej umowy, należy pamiętać, że odwołanie takie można złożyć tylko w ciągu miesiąca od otrzymania przez pracownika oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy.

Proces przed sądem pracy toczy się wokół przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, wskazanych przez pracodawcę w oświadczeniu o wypowiedzeniu tej umowy. Oczywiście są to tylko procesy, które dotyczą rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub bez wypowiedzenia. W przypadkach, w których istnieją wskazania co do okresu, przez jaki pracownik będzie pracował (np. na czas określony), zasady sporządzania odwołań są inne, a procesy sądowe są zazwyczaj znacznie trudniejsze.

W odwołaniu od wypowiedzenia pracownik nie musi bronić się przed zarzutami pracodawcy, które nie zostały wskazane w wypowiedzeniu. Podobnie w toku sprawy pracodawca nie będzie mógł argumentować, że za rozwiązaniem umowy o pracę przemawiają inne przyczyny – poza wskazanymi w oświadczeniu o wypowiedzeniu.

Celem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę jest poinformowanie pracownika, za co został zwolniony. Jeśli pracodawca sformułuje to wypowiedzenie w sposób niekonkretny, to pracownik nie ma obowiązku domyślać się, o co dokładnie chodziło. Prawnik pracy specjalizuje się w przeprowadzaniu klientów przez wszystkie aspekty relacji z pracownikami, od procesu zatrudniania po rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli zatem w odwołaniu do sądu pracy naprawdę nie wiemy, o jakiej sytuacji mowa w treści tego oświadczenia o wypowiedzeniu, wystarczy napisać, że nie wiemy, o co chodzi pracodawcy. Jak zaczniemy od naszych założeń, może się okazać, że damy dodatkowe argumenty naszemu przeciwnikowi. Prawo pracy nakłada na pracodawcę ciężar dowodu, że miał on ważne powody do zwolnienia pracowników i że otrzymując to wypowiedzenie, pracownicy o tych powodach wiedzieli.

Ciężar dowodu w sporach pracowniczych jest rozłożony między stronami w określony sposób. Pracodawca musi udowodnić istnienie podstaw do zwolnienia i spełnienie wymogów formalnych, natomiast na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zwolnienie było niezgodne z prawem.

Oznacza to, że nawet jeśli odwołanie do sądu pracy zostało przygotowane przez prawnika, często jest to stosunkowo krótkie pismo. Prawdziwa walka zaczyna się po złożeniu przez pracodawcę odpowiedzi na pozew i przedstawieniu dowodów na to, że zwolnienie było uzasadnione.

3 komentarze

 1. Arek
  23 czerwca 2022 @ 13:19

  Instytucja sądu pracy jest wielkim krokiem naprzód dla pracowników. Umożliwia im składanie odwołań w jasny i zorganizowany sposób, a także daje im dostęp do tych samych środków, którymi dysponują ich pracodawcy. W dzisiejszym świecie, w którym ludzie są ciągle zwalniani i ponownie zatrudniani, ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do tego rodzaju usług.

 2. Kasia
  23 czerwca 2022 @ 13:20

  Bardzo ważne jest dla mnie, aby mój pracodawca szanował moje prawa jako pracownika, dlatego cieszę się, że wprowadziliście taką praktykę.

  Z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z Państwem w przyszłości!

 3. Lena
  23 czerwca 2022 @ 13:21

  To bardzo dobrze, że istnieje taka instytucja jak sąd pracy. Wiem już, jak się odwoływać, ale nie byłam pewna, jak rozpocząć ten proces.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Arek
  23 czerwca 2022 @ 13:19

  Instytucja sądu pracy jest wielkim krokiem naprzód dla pracowników. Umożliwia im składanie odwołań w jasny i zorganizowany sposób, a także daje im dostęp do tych samych środków, którymi dysponują ich pracodawcy. W dzisiejszym świecie, w którym ludzie są ciągle zwalniani i ponownie zatrudniani, ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do tego rodzaju usług.

 2. Kasia
  23 czerwca 2022 @ 13:20

  Bardzo ważne jest dla mnie, aby mój pracodawca szanował moje prawa jako pracownika, dlatego cieszę się, że wprowadziliście taką praktykę.

  Z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z Państwem w przyszłości!

 3. Lena
  23 czerwca 2022 @ 13:21

  To bardzo dobrze, że istnieje taka instytucja jak sąd pracy. Wiem już, jak się odwoływać, ale nie byłam pewna, jak rozpocząć ten proces.

Dodaj komentarz