Skip to content

Osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego, muszą powiadomić do końca maja ZUS o przychodach

Jeśli zarabiasz dodatkowe pieniądze, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne lub zasiłek, musisz poinformować ZUS o przychodzie za rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Pobierając świadczenie emerytalne, można kontynuować pracę, ale istnieją ograniczenia dotyczące wysokości zarobków. Jeśli przekroczysz te limity, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić Twoje świadczenie. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich dodatkowych zarobkach – mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby planujące przejście na emeryturę w przyszłości powinny wiedzieć, że aby otrzymać emeryturę pod koniec maja, a nie później, muszą przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach za dany rok rozliczeniowy. Powinno ono być rozbite na poszczególne miesiące. Jeśli jesteś samozatrudniony, sam wypisujesz to zaświadczenie.

ZUS rozliczy świadczenie od dochodu z każdego miesiąca osobno lub od łącznego dochodu ze wszystkich miesięcy w okresie rozliczeniowym (od marca 2021 r. do lutego 2022 r.).

Ustali, czy wypłacił właściwą kwotę świadczenia za okres od marca 2021 r. do lutego 2022 r., czy też należy je zmniejszyć lub zawiesić. Niektóre osoby mogą również liczyć na odszkodowanie.

Dochód z pracy jest czynnikiem decydującym o wysokości świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może zmniejszyć wysokość świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku, gdy przychód przekracza 25 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, a zawiesić, gdy przekracza 70 procent. 

Warto również nadmienić, że najniższa emerytura w 2022r. wynosi  1338,44 zł brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniży wysokość świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku o kwotę przychodu, która przekracza 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r., ale nie przekracza 70 proc. Zmniejszenie może być wyższe niż 25 procent, ale nie więcej niż o 70 procent. Po dokonaniu obniżki możesz otrzymać wypłatę w wysokości co najmniej 675,35 zł. Jeśli jednak zarobisz więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za rok 2021, wypłata może zostać zawieszona.

Dopuszczalna kwota rocznego przychodu wynosi 16 988,40 brutto, a graniczna kwota rocznego przychodu wynosi 47 565,60 brutto.

Dodaj komentarz