Skip to content

ZUS: dobra wiadomość dla urodzonych po 1948 r.

Nie każdy może otrzymać emeryturę dla osób urodzonych po 1948 roku. Aby to osiągnąć, należy spełnić kilka ważnych warunków. Jednak przez chwilę jeden z nich nie był już brany pod uwagę. Jak sama nazwa wskazuje, osoby urodzone po 1948 r. mogą przejść na emeryturę, a osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą przejść na emeryturę, ale nie każdy może przejść na emeryturę. W przypadku tzw. emerytur pomostowych wnioski mogą składać osoby wykonujące pracę na specjalnych warunkach lub zawody o szczególnym charakterze.

Od 20 kwietnia br. osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed złożeniem wniosku (wcześniej można było to zrobić dopiero po ustaniu zatrudnienia). Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, prawo do wynagrodzenia zostanie zawieszone do czasu zakończenia pracy. W Polsce ustawowy wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli ktoś chce otrzymać wcześniejszą emeryturę, musi spełnić następujące warunki:

 • osiągnąć okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
 • pracował przed 1 stycznia 1999 r. na specjalnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu poprzednich przepisów, lub pracował w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze w rozumieniu Ustawy o emeryturach przejściowych;
 • po 31 grudnia 2008 r. pracować na specjalnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z przepisami Ustawy o Emeryturach Przejściowych;
 • pozostałe warunki są spełnione, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Osoby, które chcą ubiegać się o tzw. emeryturę pomostową, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Jednak oprócz tego dokumentu będziesz potrzebować również:

 1. Informacje o okresach składkowych i nieskładkowych;
 2. Dokumenty potwierdzające: pracę, działalność pozarolniczą, służbę wojskową, zasiłek dla bezrobotnych, urlop rodzicielski lub wykształcenie wyższe;
 3. Dokumenty potwierdzające okres pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 4. Dokumenty potwierdzające wynagrodzenie otrzymane przed 1 stycznia 1999 r.;
 5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak możliwości wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

3 komentarze

 1. Danuta
  30 sierpnia 2022 @ 13:33

  Myślę, że to dobra wiadomość. Ja osobiście cieszę się z tej wiadomości. To, że można przejść na emeryturę wcześniej jest wymarzonym pomysłem!

 2. Edmund
  30 sierpnia 2022 @ 13:34

  Myślę, że nowe przepisy przybliżą do bardziej stabilnej gospodarki i bardziej odpowiedzialnego rządu.

  Ostatnie spowolnienie gospodarcze sprawiło, że wiele osób nie ma pracy i z trudem wiąże koniec z końcem.

 3. Maciek
  30 sierpnia 2022 @ 13:36

  Zgadzam się z Tobą. To jest dobra wiadomość. Wreszcie odpoczniemy na emeryturze.

Dodaj komentarz