Skip to content

Czy warto wnieść skargę do PIP i jak ją napisać?

Spis treści

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który walczy z wszelkimi nieprawidłowościami występującymi w zakładach pracy. Wielu pracowników boi się jednak interweniować w obawie, że ich dane osobowe zostaną ujawnione, a oni sami poniosą konsekwencje ze strony nieuczciwego pracodawcy. Jak to jest naprawdę? Czy złożenie skargi na pracodawcę może oznaczać, że będziesz zmuszony szukać nowej oferty pracy?

Odpowiedź brzmi: nie. Możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy bez obawy, że Twoje dane osobowe zostaną ujawnione lub poniesiesz jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje. Jeśli Twój pracodawca zostanie uznany za winnego naruszenia przepisów prawa pracy, będzie podlegał karze grzywny i/lub nakazom korygującym ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Porady prawne pip to rzetelna baza wiedzy, jakie prawa i obowiązki są obecne między stronami pracownik a pracodawca.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma uprawnień do rozwiązywania umów ani zwalniania pracowników, którzy złożyli skargi na pracodawców. Inspektorat bada jedynie przypadki naruszenia prawa pracy, co oznacza, że jeśli złożysz skargę do Inspektoratu, nie poniesiesz żadnych konsekwencji.

Obowiązki pracodawców i prawa pracowników są w Polsce często łamane. Jest to smutna rzeczywistość, z którą my, jako pracownicy, musimy się zmagać. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków można znaleźć rozwiązanie tych problemów bez uciekania się do działań prawnych.

Jeśli naruszenie Twoich praw wynika z niewiedzy pracodawcy, warto o tym porozmawiać i wspólnie znaleźć rozwiązanie. Jeśli naruszenie Twoich praw wynika z celowego działania pozbawionego skrupułów pracodawcy, jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kiedy pracownik wysyła skargę do PIP, musi uzbroić się w cierpliwość. Faktyczna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może odbyć się nawet po kilku miesiącach. Skarga na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy zmusza inspektorów do przeprowadzenia kontroli, która może odbyć się o każdej porze dnia i nocy. Co więcej, jeśli istnieją podejrzenia wobec pracodawcy poparte dowodami, kontrola taka jest zazwyczaj niezapowiedziana.

Na co zwracają uwagę inspektorzy PIP? Skarga może skłonić wysłanych urzędników do sprawdzenia każdego aspektu działalności firmy. Szczególną uwagę zwraca się na postępowanie zgodne z przepisami BHP, bezpieczeństwo urządzeń na terenie firmy, warunki pracy, wywiązywanie się z umów z pracownikami oraz wszelkie nieprawidłowości godzące w dobre imię pracowników.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz