Skip to content

Najwyższe odszkodowanie za wypadek w Polsce

Spis treści

10 lat temu wstrząsający wypadek samochodowy odmienił życie Doroty Skurnóg i jej rodziny. Ocalała cudem, ale sparaliżowanie ciała zmusiło ją do heroicznej walki o przetrwanie.

Brak wsparcia od ubezpieczyciela

Mimo posiadania polisy, które obejmowało również rodzinę, Dorota została pozbawiona odszkodowania na leczenie i rehabilitację po wypadku. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty, twierdząc, że jako żona kierowcy nie przysługuje jej odszkodowanie.

Długotrwała batalia sądowa kończy się bezprecedensowym wyrokiem

Pani Dorota nie załamała się i podjęła latami trwającą walkę w sądzie, aby osiągnąć sprawiedliwość. To okres pełen niepewności, ale w końcu osiągnęła swój cel. Sąd apelacyjny w Warszawie wydał bezprecedensowy wyrok, przyznając rekordowe odszkodowanie oraz rentę, dając nadzieję tysiącom innych osób poszkodowanych przez ubezpieczycieli. Po wieloletniej batalii sądowej sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Poszkodowana otrzyma 2,5 mln zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę w wysokości 12,3 tys. zł.

Walcz o swoje prawa


Przypadek Doroty Skurnóg stanowi inspirację dla innych osób, które znalazły się w podobnych sytuacjach. Dowodzi, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach warto walczyć o swoje prawa.

Pamiętaj o


Ochronie właściciela pojazdu przed kosztami wynikającymi z wyrządzenia szkody innym osobom lub ich mieniu. Obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i materialne, powstałe w wyniku wypadków drogowych. Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie dla poszkodowanych osób, a także pokrywa koszty leczenia i naprawy pojazdów. Ważne jest, że ubezpieczenie było przypisane do konkretnego pojazdu, a nie do właściciela, i chroniło poszkodowanych niezależnie od osoby prowadzącej pojazd.

Dodaj komentarz